Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Taisyklės 1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką “Pirkti”.
Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Office1, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Office1, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
Office1 atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
3. Jūsų teisės
Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas Mums raštu, išskyrus atvejus kai:
vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
sutartis sudaryta dėl dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4. Jūs įsipareigojate
Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartu laiku.
Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei Jūs prarandate slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
Nedelsdamas atnaujinti Jūsų registracijos formoje pateiktus duomenis jeigu jie pasikeičia.
Laikytis pirkimo – pardavimo taisyklių naudojantis e-parduotuve.
5. Mūsų  teisės
Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Mes, įvykdę sutarties įsipareigojimus, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
6. Mes įsipareigojame
Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
7. Prekių pristatymas
Prekių pristatymas yra nemokamas, jei užsakymo suma – 150 Lt ir daugiau.
Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 50 Lt.
Jei užsakymo suma mažiau negu 150 Lt, pristatymas kainuoja 10 Lt.
Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.
Prekės pristatomos darbo dienomis  per 24 val., jei nesusitariama kitaip.
Kartais prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau. Pristatymo laikas pailgėja, jei einamuoju momentu prekių sandėlyje neturime, tačiau laukiame atvykstant siuntos. Bet kuriuo atveju klientą informuojame telefonu arba el. paštu.
Prekių pristatymo laiką su klientu suderina užsakymų administratorius.
8.  Prekių grąžinimas ir garantijos
Prekių grąžinimas
Jei prekė Jums netiko, Jūs galite ją pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos, jei prekė nenaudota ir originali jos pakuotė nepažeista. Kartu su preke turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.
Garantijos
Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.
Garantinis laikotarpis yra nurodytas garantiniame talone. Jei garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, prekė nėra priimama garantiniam remontui.
Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo reikia teirautis telefonu, nurodytu garantiniame talone.
9. Atsakomybė
Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
Jūs atsakote už slaptažodžio perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų slaptažodžiu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
10. Informacijos siuntimas
Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el. paštu info@office1.lt.
11. Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.